BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE

BEZPEČNOSTNÍ OKENNÍ FÓLIE NA SKLO

Sklo dostatečné tloušťky (doporučejeme od 4mm) , opatřené bezpečnostní okenní fólií, může sloužit jako mechanická zábrana zpomalující prostup pachatele do objektu (pojišťovnou uznávaná jako mříž, není nutno instalovat mříže a tak si „znehodnotit“ objekt) a zamezující prohození cizích předmětů, ať už se jedná o pevná tělesa typu kámen, dlažební kostka, nebo zápalné látky Molotovův koktejl a výbušnin.

Bezpečnostní folie na sklo dále chrání proti účinkům tlakové vlny při explozi. Zpomaluje šíření požáru. Je vhodným a  účinným filtrem zadrží 98% UV záření.

Fólie je čirá, naprosto průhledná a její povrch je odolný proti běžnému mechanickému poškození.

Bezpečnostní folie SCX 12 je čirá průhledná a proto nepozmění vzhled vašich oken.

Nenechte „znehodnotit“ váš majetek tím že si necháte namontovat na vaše okna mříže!!!

Bezpečnostní folie je nejlepším řešením jak zabezpečit vaši nemovitost rychle a bez pozměněného vzhledu.

  • Výhody bezpečnostní folie
  • Chrání váš majetek a zdraví
  • Nezměněný vzhled objektu
  • Stejné údržba (jako sklo)
  • Zmírňuje (zabraňuje) poranění
  • Na střešních oknech zabraňuje průniku sněhu a krup


OCHRANNÉ OKENNÍ FÓLIE NA SKLO

Ochranné folie se nejčastěji využívají na prosklené plochy dveří - balkonových vstupů a oken ve vašich domácnostech. Také se hojně využívá v potravinářském průmyslu kde zabraňuje odletu střepů do potravin a tak chrání nejen vaše zdraví , ale také újmu na majetku. V přípravnách jídel, školních jídelnách, školách a školkách na vchodových vstupech chrání zdraví vašich dětí proti pořezání při rozbití dveří a jiné skleněné výplně.Atesty a osvědčení fólií na okna a ochranných fólií

Osvědčení (Státem akreditované laboratoře  č. 1139  (Ikates, s. r. o.  Zkušebna skla a stavebních výrobků)) odolnosti proti proražení podle DIN EN 356 E:

P – 2 – osvědčení eč.: A - 153 - 1 / 2005 pro instalaci z interiéru na sklo síly 3 mm a více
pro bezpečnostní fólii SCX

E 262 J - pádová zkouška z 6 500 mm. na fólii SCX dle předpisu na zbraně a střelivo. Prohlášení o shodě dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 178/1997.  

Osvědčení Státního zdravotního ústavu – o zdravotní nezávadnosti a použitelnosti
v potravinářství viz. Protokol o výsledku laboratorních zkoušek č. 12/05/151, 152.

Veškeré typy fólií EWF jsou zdravotně nezávadné pro použití v interiérech.
Jejich použití je možné i v potravinářských provozech. viz. Protokol o senzorické
zkoušce č. S12-1311/05 ze dne 17.10.2005